Diamond Eye
Diamond Eye

Lyricist: Kawauchi, K˘han
Composer: Iketa, Takeharu
Singers: Young Fresh

Romanization: Steve Okubo
English Translation: Ore Kanegon

Mita ka mieta ka Daiya ga hashiru
Kirakira kirakira Daiya ga hikaru
Kami no kokoro no Daiya ga hashiru
Kurai kono yo ni hikari wo atete
Zensei Majin no shoutai mitari
Are wa seigi no Daiyamondo Ai
Are wa seigi no Daiyamondo Ai

Mitazo Mietazo Daiya ga hikaru
Kirakira kirakira Daiya no tsubute
Akuma no tesaki ni Daiya ga hashiru
Hiroi sabaku no Arabia umare
Zensei Majin ni tatakai idomu
Are wa seigi no Daiyamondo Ai
Are wa seigi no Daiyamondo Ai

Hiroi sabaku no Arabia umare
Zensei Majin ni tataki idomu
Are wa seigi no Daiyamondo Ai
Are wa seigi no Daiyamondo Ai


You see, can you see the Diamond running
Running, glittering, twinkling
The running Diamond, the avatar of God's mind
Exposes this gloomy world to the God's light
Now you've seen the nature of Zensei Majin
That's the Diamond Eye for justice
That's the Diamond Eye for justice

You see, can you see the Diamond shining
Shining, glittering, scattering weapon of Diamond
Attacks the limb of the Devil
Born from broad and vast Arabian desert
Challenging the Zensei Majin
That's the Diamond Eye for justice
That's the Diamond Eye for justice

Born from broad and vast Arabian desert
Challenging the Zensei Majin
That's the Diamond Eye for justice
That's the Diamond Eye for justice


"Daiyamondo Ai" was the opening theme for Hikari no Senshi Daiyamondo Ai.

Icon from Currentworks' Tokusatsu Icons