Kaiketsu Lion Maru
Oh Wind, Oh Light

Lyricist: Shinoda, Tomio
Composer: Kobayashi, Asei
Singers: Hide, Yuki & Young FreshEnglish translation by Wis

Ka-ze yo hikari yo se-i-gi no inori-
Ka-ware "shishimaru","raionmaru" ni-
Nihon no heiwa wo mamoru tame
Ankoku majin wo ya'tsukero-
I-ma da- ima koso- henshin da-
Ha-shire raion
Tobe- tobe raion
Yuku- zo kaiketsu raio-nma-ru-

Kaze o hikari o ninja nori nori
aware Shisimaru Lion Maru
Saori Kosuke doko mademo
ara shinobi chio sushun da
imada ima gosho henshin da
sabure lion......susuhume lion
yukusho Kaiketsu Lion Maru

Kaze o Hikari o warena nori nori
aware Shisimaru Lion Maru
shiro i ken nami makagatte
oo ja no susugiro buchikamase
imada ima gosho henshin da
kokore lion......tatakae lion
yukusho Kaiketsu Lion Maru


Oh wind, oh light, the prayer for justice
Transform, Shishimaru! Become Lionmaru!
To protect the peace of Japan,
Beat the devil god of darkness!
It's now! It's right now "henshin"!
Run (Oh!) Lion! Fly fly (oh!) Lion!
Go! Kaiketsu Lionmaru!

Oh wind, oh light, the prayer of ninja
Transform, Shishimaru! Become Lionmaru!
With Saori and Kosuke everywhere
You go on on the way of the storm
It's now! It's right now "henshin"!
Scream (Oh!) Lion! Go on (oh!) Lion!
Go! Kaiketsu Lionmaru!

Oh wind, oh light, our prayer
Transform, Shishimaru! Become Lionmaru!
Riding the white sky-horse (Tenma)
Hold the King's sword.
It's now! It's right now "henshin"!
Get angry (Oh!) Lion! Fight (oh!) Lion!
Go! Kaiketsu LionmaruPiano version from a youtube musician