Destron symbol

Destron Praise Song

Lyricist: Doi, Shin
Composer: Kikuchi, Shunsuke
Singers: The Nippon Chorus Association (Nippon Gassho Kyokai)

Romanization and English translation: Chirlind

Desutoron, Desutoron, Desutoron
Akuma no utagoe, Desutoron
Ankoku sekai-o tsukuru-tame
Korose! Korose! Korose!
Warera no teki, Kamen Raida Buisuri
Jigoku no gundan, Desutoron
Desutoron, Desutoron, Desutoron

Desutoron, Desutoron, Desutoron
Jigoku no kachidoki, Desutoron
Kyofu sekai-o tsukuru-tame
Taose! Taose! Taose!
Warera no teki, Kamen Raida Buisuri
Jigoku no gundan, Desutoron
Desutoron, Desutoron, Desutoron


Destron, Destron, Destron
The Devil sings out, Destron
Cover the world in darkness
Kill them! Kill them! Kill them!
Our enemy is Kamen Rider V3
The Army of Hell, Destron
Destron, Destron, Destron

Destron, Destron, Destron
Hell's victors, Destron
Cover the world in terror
Strike down! Strike down! Strike down!
Our enemy is Kamen Rider V3
The Army of Hell, Destron
Destron, Destron, Destron