7 Kamen Riders on motorcycles

Fight! Seven Riders!

Lyricist: Hatte, Saburou
Composer: Kikuchi, Shunsuke
Singers: Mizuki, Ichiro & Horie, Mitsuko

Romanization: Basri Ispandi
English translation: Roberto Ortali

One, Two, Three, Four, Five, Six, Seven
Ore no kyoudai Ichigo Raidaa
Ore no kyoudai Raidaa Nigo
Ore wa Nana-gou Kamen Raidaa Sutorongaa
Ichi-gou Hongo Ni-gou wa Hayato
Akai medama da Tsuyoi n' da
Raidaa Kikku wa tetsu kudaku
Itsu ka issho ni tatakaou

One, Two, Three, Four, Five, Six, Seven
Ore no kyoudai V3 Raidaa
Ore no kyoudai Raidaaman
Ore wa Nana-gou Kamen Raidaa Sutorongaa
San-gou Kazami Yon-gou Yuuki
V3 Kikku wa iwa kudaki
Kasetto Aamu de aku wo kiru
Itsu ka issho ni tatakaou

One, two, three, four, five, six, seven
Ore no kyoudai X Raidaa
Ore no kyoudai Amazon Raidaa
Ore wa Nana-gou Kamen Raidaa Sutorongaa
Go-gou wa Keisuke Roku-gou Amazon
X Kikku wa yama kuzushi
Dai-setsudan de mapputatsu
Itsu ka issho ni tatakaou


One, two, three, four, five, six, seven
My brother, Rider Number 1
My brother, Rider Number 2
I Am Number Seven, Kamen Rider Stronger
Number 1 Hongo, Number 2 Is Hayato
Those are the red eyeball
Those are mighty
The Rider Kick smashes iron
One day we'll fight together

One, two, three, four, five, six, seven
My brother, V3 Rider
My brother, Riderman
I Am Number Seven, Kamen Rider Stronger
Number 3 Kazami, Number 4 Yuuki
V3 Kick is rock shattering
Slices the evil with the Cassette Arm
One day we'll fight together

One, two, three, four, five, six, seven
My brother, X Rider
My brother, Amazon Rider
I Am Number Seven, Kamen Rider Stronger
Number 5 Is Keisuke, Number 6 Amazon
X Kick is mountain demolishing
(Cuts) in two pieces with the Big Slice
One day we'll fight together