Kamen Rider V3 logo

Kamen Rider V3 Episde Titles


01)    02/17/1973    Raidaa 3 Gou - Sono Na ha V3!
                               Rider Number 3 - His Name Is V3! (turn on CC for English subtitles)

02)    02/24/1973    Daburu Raidaa no Yuigonjyou
                               Double Riders' Last Will And Testament (turn on CC for English subtitles)

03)    03/03/1973    Shikeidai no V3
                               V3's Death Sentence

04)    03/10/1973    V3 no 26 no Himitsu
                               V3's 26 Secrets

05)    03/17/1973    Kikanjyuu wo Motta Hebi Ningen
                               The Snake-Man That Has A Machine Gun

06)    03/24/1973    Hanmaakurage Shutsugen! Hanate V3 no Hissatsu Waza!!
                               Hammer Jellyfish Appears! Freed V3's Mortal Act!!

07)    03/31/1973    Raidaa V3 - Ikari no Jikun
                               Rider V3's Furious Training

08)    04/07/1973    Ayaushi V3! Semaru Denko Nokogiri no Kyoufu
                               Danger V3! Terror Of The Electric Saw

09)    04/14/1973    Desutoron Jigoku Butai to ha Nanika!?
                               What Is The Destron Hell Corps?!

10)    04/21/1973    Daburu Taifuun no Himitsu
                               Double Typhoon's Secret

11)    04/28/1973    Akuma no Tsume ga V3 wo Nerau!
                               Devil's Claw Aims At V3!

12)    05/05/1973    Junko ga Kaijin no Hanayome ni!!
                               Junko Is Going to Be A Demon's Bride!!

13)    05/12/1973    Kyoufu no Daikanbu Dokutoru Gee!
                               Chief Executive Of Terror - Doktor G!

14)    05/19/1973    Daburu Raidaa Himitsu no Katami
                               Double Rider's Secret Memento

15)    05/26/1973    Raidaa V3 - Shi no Jyakuten
                               Rider V3's Deadly Weak Point

16)    06/02/1973    Misairu wo Seotta Yamori Kaijin
                               The Gecko Demon That Carries A Missile On Its Back

17)    06/09/1973    Debirusupuree ha Shinigami no Buki
                               Devil Spray Is The Weapon Of The God Of Death

18)    06/16/1973    Akuma no Uragiri - Ayaushi V3?
                               Treachery Of The Devil - Dangerous V3?

19)    06/23/1973    Harifugu Apacchi no Sakana Yuki Sakusen!!
                               Needle Blowfish Apache's Torpedo Strategy

20)    06/30/1973    Desutoron Shikoku Senryou Sakusen
                               Destron's Shikoku Occupation Strategy

21)    07/07/1973    Ikiteita Daburu Raidaa
                               The Double Riders Live

22)    07/14/1973    Kyoufu no Kyanpu - Chiteiunga no Nazo
                               Camp Of Fear - The Riddle Of The Bottom Of The Canal

23)    07/21/1973    Kyoufu! Motoba Kara Kita Kyuuketsu Otoko
                               Terror! The Blood-Sucking Man That Came From The Base

24)    07/28/1973    Kaiki! Gokiburi Yashiki!!
                               Mystery! Cockroach Mansion!!

25)    08/04/1973    Kaiki! Desutoron Reinjyaa Butai
                               Mystery! Destron Ranger Unit

26)    08/11/1973    Kaijin Hiitaa Zemi no Miira Sakusen
                               Demon Heater Cicada's Mummy Strategy

27)    08/18/1973    Ikikaetta Zoru - Shinigami - Jigoku - Burakku
                               Returned To Life Zol, Death, Hell, Black

28)    08/25/1973    Go Daikanbu no Soukougeki!!
                               The Five Exectutive's Massive Attack!!

29)    09/01/1973    Dokutoru Gee - Saigo no Chousen!
                               Doktor G's Last Challenge!

30)    09/08/1973    Dokutora Gee! Akuma no Shoutai ha?
                               Doktor G! The True Nature Of The Devil Is...?

31)    09/15/1973    Noroi no Daikanbu - Kiba Danshaku Shutsugen
                               The Cursed Exectutive Baron Fang's Appearence

32)    09/22/1973    Onibi Numa no Kai - Raidaa Daizenmetsu!?
                               Strange Will-O'-The-Wisp Swamp - Rider Troop Annihilation!?

33)    09/29/1973    V3 Ayaushi! Kaette Kita 1 Gou, 2 Gou
                               V3 In Danger! The Return Of No. 1 And No. 2

34)    10/06/1973    Kiki Ihhatsu! Kiba Danshaku tai Sannin Raidaa!!
                               A Critical Shot! Baron Fang's vs. Three Riders

35)    10/13/1973    Kiba Danshaku - Saigo no Henshin
                               Baron Fang's Last Transformation

36)    10/20/1973    Sora no Majin - Tsubasa Gundan
                               Devils Of The Sky: The Wing Unit

37)    10/27/1973    Kaishi no Tera!! Musasabi Zoku no Noroi
                               Temple Of Mysterious Death!! The Curse Of The Flying Squirrel Tribe

38)    11/03/1973    Kotsure V3 - Shi no Sukaidaibingu!
                               V3's Child Companion - Sky-Diving Of Death

39)    11/10/1973    Hitokui Shokubutsu - Bashougan no Kyoufu!
                               Fear Of The Man-Eating Banana Plant
                               (remake of Kamen Rider episode 4)

40)    11/17/1973    Satsujin! V3 Mahhakikku!!
                               Murder! V3 Mach Kick!!
                               (remake of Kamen Rider episode 31)

41)    11/24/1973    Aa! Ningen ga Tokeru! Yoroi Motoshi Toujyou
                               Ah! Humans Are Melting! Marshal Armor Appears
                               (remake of Kamen Rider episode 3)

42)    12/01/1973    Katatsumuri Ningen no Jintai Jikken
                               Snailman's Human Body Experiment
                               (remake of Kamen Rider episode 2)

43)    12/08/1973    Teki ka Mikata ka? Raidaaman
                               An Enemy Or A Friend? Riderman

44)    12/15/1973    V3 tai Raidaaman
                               V3 vs. Riderman

45)    12/22/1973    Desutoron no Xmasu Purezento
                               Destron's Christmas Present

46)    12/29/1973    Raidaaman Yodoko he Yuku?
                               Where Will You Go, Riderman?

47)    01/05/1974    Mochi Fuse! Desutoron Shuryou no Kao!!
                               Laying in Wait!! Destron's Chief!!

48)    01/12/1974    Mita! Desutoron Shuryou no Kao!!
                               Seen! The Face Of Destron's Chief!!

49)    01/19/1974    Jyuusei Ihhatsu! Kazami Shirou Tsoshiru!!
                               The Sound Of A Gunshot! The Aim Of Throwing Down Kazami, Shiro!!

50)    01/26/1974    Chisana Yuujyoou
                               A Small Friendship

51)    02/02/1974    Raidaa 4 Gou ha Kima da!!
                               You Are Rider Number 4!!

52)    02/09/1974    Desutoron Saigo no Hi
                               Destron - The Last Day

Movie

         07/18/1973    Kamen Raidaa V3 Tai Desutoron Kaijin
                               Kamen Rider V3 vs. Destron Demons


Destron Monsters

TV Series

01)    Scissors Jaguar, Bazooka Turtle
02)    Scissors Jaguar, Bazooka Turtle
03)    Television Fly, Fire Squid
04)    Television Fly, Fire Squid
05)    Machine Gun Snake, Hammer Jellyfish
06)    Hammer Jellyfish
07)    Knife Armadillo
08)    Knife Armadillo, Saw Lizard
09)    Lens Ant, Razor Starfish
10)    Lens Ant, Razor Starfish
11)    Ice Axe Shark, Drill Mole
12)    Ice Axe Shark, Drill Mole

Mechanical Army under Doktor G

13)    Magnet Wild Boar
14)    Toad Boiler
15)    Burner Bat
16)    Missile Gecko
17)    Spray Mouse, Chain-Sickle Lady Bug
18)    Spray Mouse, Chain-Sickle Lady Bug
19)    Needle Blowfish
20)    Guillotine Zaurus, Poison Needle Spider
21)    Guillotine Zaurus, Poison Needle Spider
22)    Spear Gun Sea Lion
23)    Propeller Beetle
24)    Cockroach Spike
25)    Boomerang Mantis
26)    Heater Cicada
27)    Ring Throwing Stag Beetle, Poison Dahlia, King Fiddler Crab, Newt Gesu,
         Poison Sea Urchin
28)    Ring Throwing Stag Beetle, Poison Dahlia, King Fiddler Crab, Newt Gesu,
         Poison Sea Urchin
29)    Camera Mosquito
30)    Crab Laser

Fang Tribe under Baron Fang

31)    Skull Boar
32)    Will-o'-the Wisp Walrus
33)    Snow Wolf
34)    Primordial Tiger Smilodon
35)    Vampiric Mammoth

Wing Unit under Archbishop Wing

36)    Flame Condor
37)    Tree in the Clouds Flying Squirrel
38)    Murderous Poison Moth
39)    Man-Eating Banana Plant
40)    Zombie Bat

Armored Division under Marshal Armor

41)    Garumazillion
42)    Snail Bur?
43)    Sickle Neck Turtle
44)    Sickle Neck Turtle
45)    Rhino Tank
46)    Rhino Tank
47)    Coelacanth Kid
48)    Starfish Ogre
49)    Chameleon
50)    Vampire Chameleon
51)    Crayfish Demon
52)    Crayfish Demon, Will-o'-the-Wisp Walrus, Zombie Bat, Man-Eating Banana Plant

Movie

Doktor G

         Cannon Buffalo & 9 Revived Demons (Lens Ant, Ice Axe [Pick] Shark, Drill Mogura,
         Magnet Wild Boar, Gama Boiler, Burner Bat, Missle Lizard, Spray Mouse, Chain-Sickle
         Lady Bug, Guillotine Zaurus & Poison Needle Spider)


DVD box set

Titles and monster name translations by James Holman

Back to Kamen Rider Program Guide Forward to Kamen Rider X Program Guide Home to main page