Kamen Rider 1 Kamen Rider 2
Lonely Kamen Rider

Lyricist: Tanaka, Mamoru
Composer: Kikuchi, Shunsuke
Singer: Shimon, Masato

Romaji: Arislan
English: Eternal Kamen Rider

Kouya wo wataru kaze hyouhyou to hitori yuku hitori yuku Kamen Raidaa
Kanashimi wo kamishimete hitori hitori tatakau
Saredowa ga tomo waga furusato hitori demo hitori demo
Mamoru Mamoru Ore wa Kamen Raidaa

Kogarashi fukiareru hyouhyou to hitori yuku hitori yuku Kamen Raidaa
Kanashimi wo norikoete hitori hitori tatakau
Saredowa ga tomo Saikuron Bakuon agero Saikuron
Tatakau tatakau Ore wa Kamen Raidaa

Saredowa ga tomo Saikuron Bakuon agero Saikuron
Tatakau tatakau Ore wa Kamen Raidaa
The wind that blows across the wilderness, hyoo-hyoo, hyoo-hyoo
I go alone, I go alone, Kamen Rider
Biting down his sorrow, alone alone I fights
Though my friends are gone, my homeland, even alone, even alone
I will protect, I will protect, I am Kamen Rider


The nipping wind blows wildly, hyoo-hyoo, hyoo-hyoo
I go alone, I go alone, Kamen Rider
Riding over sorrow alone alone I fight
Though my friends are gone Cyclone, roar loudly Cyclone
Battle battle I am Kamen Rider

Though my friends are gone Cyclone, roar loudly Cyclone
Battle battle I am Kamen Rider

"Lonely Kamen Rider" was the ending theme for episodes 89-98 of Kamen Rider