Kamen Rider Amazon
Our Amazon Rider

Lyricist: Akai, Kei
Composer: Kikuchi, Shunsuke
Singers: Columbia Cradle Club

Our Amazon Rider