Shocker symbol

The Devil's Shocker
(Akuma no Shocker)

Lyricist: Igami, Masaru
Composer: Kikuchi, Shunsuke
Singers: Sunny SingersRomanization: Henry Villon

Shocker theme
Shocker theme

Kaze ga Fuku, Miyo Shocker
Arashi ga Areru, Chikara yo Shocker
Sekai wa Seifuku Idaina Shocker
Kaijin ayatsuru Kyoufu da Shocker
Jyama na Aite wa Yurusanzo
Shyutsugeki, Soreyuke, Kaijingun
Hitoyonde Akuma no Shocker
Hitoyonde Akuma no Shocker

Inazuma Hashiru, Hikaru Shocker
Kaminari Hibiku, Okiyo Shocker
Sekai wa Seifuku Idaina Shocker
Akuma no Tsukai Kyoufu da Shocker
Jyama na Aite wa Yurusanzo
Shyutsugeki, Soreyuke, Kaijingun
Hitoyonde Akuma no Shocker
Hitoyonde Akuma no Shocker

Kaze ga Fuku, Miyo Shocker
Arashi ga Areru, Chikara yo Shocker
Sekai wa Seifuku Idaina Shocker
Kaijin ayatsuru Kyoufu da Shocker
Jyama na Aite wa Yurusanzo
Shyutsugeki, Soreyuke, Kaijingun
Hitoyonde Akuma no Shocker
Hitoyonde Akuma no Shocker